เกี่ยวกับวันสะบาโต

ข้อมูลเกี่ยวกับวันสะบาโต
วันที่เจ็ดของสัปดาห์

#Title ▲AuthorPostedHits
1คำคมวันสะบาโตEllen WhiteAug 30, 2019134