เบื้องหลังของธุรกิจผลิตอาหาร

สารคดีเรื่องนี้จะนำคุณเข้าไปสัมผัสเบื้องหลังของธุรกิจผลิตอาหารแบบเจาะลึก ลึกถึงขนาดเห็นความฟอนเฟะ ไม่น่าอภิรมย์ และเกิดอาการเบื่ออาหารได้แบบง่ายๆ เนื่องจากทุกอย่างถูกกำหนดด้วย "ตัวเงิน" ดังนั้น "ปริมาณ" จึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า "คุณภาพ"