You are not a Mistake (คุณไม่ได้เป็นความผิดพลาด)

โพสต์ กุมภาพันธ์ 15, 2021 โดย Sirisuda Boonraksa ใน คำพยาน

YOU ARE NOT A MISTAKE  (คุณไม่ได้เป็นความผิดพลาด​)

หลายคนที่รู้จักฉันอาจมองว่าฉันคงเป็นคนหนึ่งซึ่งมาจากครอบครัวที่อบอุ่น บางคนมองว่าฉันเป็นคนที่มีความเชื่อเข้มแข็งและมีความสุขกับชีวิตครอบครัว เพียงเพราะฉันไม่ได้แสดงความเจ็บปวดจากบาดแผลที่เกิดจากครอบครัวให้เห็น

แต่ฉันคือชมพู่ผู้หญิงที่ถูกปฏิเสธตั้งแต่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลก และฉันเองต่อสู้อยู่กับคำที่ว่า “พ่อไม่ได้ตั้งใจให้ฉันเกิดมา”ฉันเกิดจากความผิดพลาดของเขา พ่อบอกให้แม่เอาฉันออกตั้งแต่ฉันยังอยู่ในท้องและฉันเติบโตมาด้วยการถูกปิดบังว่าฉันเป็นลูกคนหนึ่งของพ่อเพราะหน้าที่การงานของท่าน

ฉันพยายามปิดบังแผลที่เกิดจากการถูกปฏิเสธจากพ่อมาตลอด ยิ่งฉันปิด ยิ่งฉันหนี ฉันยิ่งเจ็บปวดและเหมือนว่าแผลนั้นมันจะลึกขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลา

สิ่งนี้มันเป็นแผลที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของฉันในตอนโตอย่างไม่น่าเชื่อ มันทำให้ฉันเกลียดตัวเองไม่มั่นใจ โหยหาการยอมรับและความรักจากผู้คนโดยเฉพาะผู้ชายซึ่งเป็นเพศเดียวกับพ่อ

ยิ่งฉันแสวงหาการยอมรับจากผิดที่ ผิดคน ฉันก็ยิ่งผิดหวัง ยิ่งเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่า และมันยิ่งทำให้คำว่า “ฉันเกิดจากความผิดพลาด”ดังขึ้นเรื่อยๆในสมองของฉัน   พูดง่ายๆก็คือฉันเป็นความผิดพลาดและไม่ควรเกิดมาบนใบโลกนี้

แต่วันนี้ฉันพบแล้วว่าฉันไม่ได้เป็นความผิดพลาด แต่ฉันเกิดมาจากความตั้งใจพร้อมกับวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่ของคุณพ่อที่รักฉันซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักวาลและพิภพโลก พระองค์ตรัสกับฉันว่า

“เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราจะก่อร่างตัวเจ้าในครรภ์และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราได้กำหนดตัวเจ้าไว้  เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติ (เยเรมีย์1:5)

เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์  พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์น่าครั่นคร้าม  (สดุดี139:13-14)

 พระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรง   วันทั้งสิ้นที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลย(สดุดี139:16)

       ในพระองค์ฉันพบว่าฉันคือใคร  เกิดมาเพื่ออะไร

       ในพระองค์ฉันพบความรักและการยอมรับ

       ในพระองค์ฉันพบสันติสุขและคุณค่าในตัวเอง

       ในพระองค์ฉันพบว่า “ฉันไม่ใช่ความผิดพลาด”

และจริงๆแล้ว ไม่มีใครสักคนที่เกิดมาเพราะความผิดพลาด เราทุกคนล้วนเกิดมาจากการทักทอและตั้งใจของพระเจ้าที่ทรงรัก เราเกิดมาพร้อมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

นกเกิดมาเพื่อร้องเพลงและขยายพันธุ์พืช สุนัขเกิดมาเพื่อเป็นเพื่อน

แมลงสาปเกิดมาเพื่อทำความสะอาดโลก ไส้เดือนเกิดมาเพื่อพรวนดิน  แม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆที่คนมองข้ามยังถูกสร้างมาพร้อมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน

เราทุกคนจึงเป็นผู้ที่ถูกสร้างมาอย่างตั้งใจและมีเหตุผล  เหตุผลนั้นก็คือเพื่อเราจะถวายเกียรติแด่พระองค์และเพื่อทำการดี

เป็น​ชนชาติ​ที่​เรา​ได้​ปั้นขึ้น​เพื่อ​ตัวเราเองเพื่อ​พวกเขา​จะได้​ประกาศถึงสิ่ง​อัน​น่าสรรเสริญนี้​ที่​เรา​ได้ทำ (อิสยาห์43:21)

ตอนนี้ฉันทำงานเป็นครูอาสาสมัครเพื่อดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาครอบครัว ติดยา ถูกทำร้าย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และยากจน    ฉันจากคนธรรมดาที่เคยคิดถึงแต่ตัวเองและบาดแผลที่ตนได้รับ กลายมาเป็นพี่สาวเป็นครู เป็นแม่ให้กับเขาเหล่านี้ เพียงเพราะพระเจ้าทรงรักษาและทำให้ฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ความผิดพลาด

ฉันอยากเป็นกำลังใจให้คุณไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มีบาดแผลที่เหมือนฉันหรือไม่  ถ้าเพียงแต่คุณพบพระองค์ซึ่งเป็นคุณพ่อเปี่ยมด้วยรัก   ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลง ไม่จมอยู่กับความทุกข์ที่คอยกัดกินความเป็นคุณอีกต่อไป ..ลองเปิดใจของคุณสิคะ

                                                                                                            พระเจ้ารักคุณ

      พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ

      ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า    ( เยเรมีย์ 29:11)

ตอน 1 : You are Worthy (คุณมีค่า)