You are Worthy (คุณมีค่า)

โพสต์ พฤษภาคม 25, 2020 โดย Sirisuda Boonraksa ใน คำพยาน

หลายครั้งที่เราตกอยู่ในห้วงคำถามที่ไม่มีคำตอบ และจะมีสักกี่คนที่ค้นพบคำตอบให้กับคำถามของเขา  ฉันเป็นอีกคนที่มีคำถามอยู่ในใจเสมอมาว่า “ฉันมีค่าแค่ไหน?และทำอย่างไรถึงจะเป็นที่ยอมรับ?”

หลายครั้งที่เราวัดคุณค่าของตัวเองจากสิ่งของหรือความสามารถที่เรามี และบ่อยครั้งที่เรารู้สึกด้อยค่าเมื่อเห็นว่าเรามีน้อย ทำให้เราขวนขวายหาสิ่งเหล่านั้นที่เราคิดว่าเรายังขาดอยู่เพียงเพื่อบอกกับตัวเองว่า “ฉันก็มีค่านะ” และบางครั้งคนเราก็มักวัดคุณค่าของตนเองจากการยอมรับของคนอื่น รวมถึงการที่คนอื่นปฏิบัติต่อเรา

ฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ทุ่มเทกับทุกสิ่งเพียงเพื่อได้เป็นที่ยอมรับและเพื่อจะรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าในสายตาของคนอื่น โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก

ฉันทุ่มเทกับคนที่ฉันรักและแน่นอนว่าเมื่อรักจบลง คุณค่าของฉันก็เหมือนจบลงตามไปด้วย มันทำให้ฉันเกลียดตัวเองและคิดว่าคงไม่มีใครที่จะรักฉันและเห็นคุณค่าในตัวฉันจริงๆ

      ในวันนี้ฉันก็พบคำตอบแล้ว! เมื่อฉันเข้าใจและสัมผัสความรักของพระเจ้าจากการทรงสร้างและการไถ่ของพระองค์ พระคัมภีร์บอกว่า เราถูกสร้างขึ้นอย่างอัศจรรย์และน่าครั่นคร้าม(สดุดี 139:14 ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์และน่าครั่นคร้าม บรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ ข้าพระองค์ทราบดี) พระเจ้าทรงฉันให้สังเกตดอกไม้ และเห็นว่าดอกไม้ทุกดอกมีความสวยงาม  สมบูรณ์แบบในแบบของมันเอง แม้ว่ามันจะแตกต่างทั้งสี กลิ่น  ลักษณะ และการจัดเรียงกลีบ แต่ทุกชนิดแสดงถึงความงามอย่างทรงคุณค่าในแบบของมัน       

         สิ่งเหล่านี้ทำให้มุมมองที่ฉันมีกับตัวเองเปลี่ยนไปมันบอกฉันถึงความใส่ใจของผู้สร้างพวกมันขึ้นมา พระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน”   พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบพระฉายาของพระองค์ตามฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์สร้างเป็นชายและหญิง (ปฐมกาล 1:26-27)

ฉันจึงเข้าใจว่าเราทุกคนมีคุณค่าและคุณค่าของเรา คือ การได้รับการสร้างอย่างอัศจรรย์ และประณีตตามแบบพระฉายาของพระเจ้าด้วยความรัก (สดุดี 139:13 เพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพระองค์ ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาของข้าพระองค์)  เราทุกคนถูกสร้างขึ้นอย่างมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์และได้รับการออกแบบ ให้เป็นคนพิเศษ ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร เราเกิดมาพร้อมกับวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่โดยพระผู้สร้าง ไม่มีใครสักคนในโลกนี้ที่เกิดมาจากความบังเอิญ แม้เราจะเห็นพ่อแม่หลายคนที่มีลูกโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่พระเจ้าทรงตั้งใจให้คุณเกิดมา พระองค์ทรงใส่ความพิเศษไว้ในตัวคุณและเพียงคุณเท่านั้นที่มีมัน

นอกจากนี้การไถ่ของพระองค์ก็คือหนึ่งในคำตอบว่าฉันมีค่าในสายพระเนตรของพระองค์แค่ไหน ฉันไม่ต้องไปเที่ยวหาใครต่อใครให้มองเห็นคุณค่าในตัวฉัน ไม่ต้องพยายามอย่างมากเพื่อให้เป็นที่ยอมรับอีกแล้ว เพราะการสร้างและการไถ่ของพระองค์แสดงให้เห็นแล้วว่าฉันได้รับการยอมรับแล้วและฉันมีค่าในสายพระเนตรพระองค์ พระคัมภีร์บอกว่า

เพราะพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันด์ (ยอห์น 3:16)

ความรักของพระเจ้าก็ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร (1 ยอห์น 4:9)

และนี่คือคำตอบของหัวใจของฉัน คุณค่าและการยอมรับที่ฉันเสาะหามาครึ่งชีวิตก็พบโดยการทรงสร้างและการไถ่ของพระคริสต์

ตั้งแต่วันที่ฉันตัดสินใจให้พระองค์เข้ามาในหัวใจฉัน  ฉันเห็นความพยายามของคนๆหนึ่งเพื่อเขาจะมีฉันอยู่    เขาทำทุกวิถีทางให้ฉันรู้ว่าเขารักฉัน   เขายอมรับฉันในแบบที่ฉันเป็น เห็นสิ่งดีๆที่มีในตัวฉันที่คนอื่นมองข้ามไป   เขาอยู่กับฉันในยามที่ฉันมีปัญหา

 เขามั่นใจในฉัน และเชื่อในส่วนดีของฉันอยู่เสมอ  เขาพร้อมให้อภัยในความผิดพลาดของฉันและจับมือฉันลุกขึ้นใหม่ ในเวลาที่ฉันเดินไม่ไหว เขาอุ้มฉันเดิน ในเวลาที่ฉันไม่เหลือใครเขาบอกว่า “เขาอยู่ตรงนี้” เขาทำทุกอย่างเพื่อบอกฉันว่าฉันมีค่าในสายตาของเขาและเขารักฉัน                                                                                                                                  

ความรักของเขาทำให้หัวใจของฉันพองโตแบบไม่น่าเชื่อ มันเป็นความรู้สึกที่ฉันไม่เคยได้รับ ตอนนี้ฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะฉันรู้คุณค่าของตัวเองและยอมรับตัวเองในแบบที่ฉันเป็น ความรักของเขาทำให้ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนพิเศษ คนๆนั้นที่ฉันพูดถึงคือ พระเจ้าผู้แสนดี

ฉันอยากแบ่งปันเรื่องนี้เพื่อให้คนที่มีบาดแผลเหมือนฉันได้รับการรักษาและสามารถมีความสุขในแบบที่เขาเป็น ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องการการรักษา ลองเปิดใจของคุณให้กับพระเยซู และคุณจะพบประสบการณ์แห่งการรักษาที่อัศจรรย์เกินความเข้าใจ

แต่เรานี่แหละสอนเอฟรายิมให้เดิน

 เราอุ้มเขาทั้งหลายไว้  แต่เขาหารู้ไม่ว่าเราเป็นผู้รักษาเขาให้หาย

เราจูงเขาด้วยสายมนุษยธรรม และด้วยปลอกแห่งความรัก

เราเป็นผู้กระทำให้แอกที่ขากรรไกรของเขาเบาลง

และเราก้มลงเลี้ยงเขา   (โฮเชยา 11:3-4)

พระเจ้ารักคุณ

ตอน 2: You are not a Mistake (คุณไม่ได้เป็นความผิดพลาด)