Fatheroflove-thailand

04/10/2020 เฝ้าเดี่ยว| เยเรมีย์ 42:1-12 “ กุญแจ 3 ดอก ไขสู่ความสำเร็จ ” | ศจ.สมเกียรติ ลิมปนาภิรักษ์

ส่วนหนึ่งของซีรีส์ Bible Project - ภาษาไทย

กุญแจ 3 ดอก ไขสู่ความสำเร็จ

คำตอบของพระเจ้าดีกว่าความคิดหรือแผนการของเรา เราพร้อมวางใจในพระเจ้าไหม?

มาร่วมเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในรายการ Living Life กับ ศจ.สมเกียรติ ลิมปนาภิรักษ์ ในพระธรรม เยเรมีย์ บทที่ 42 ข้อ 1 ถึง 12

#CGNTV #CGNTVThai #สื่อที่พูดเรื่องพระเจ้า

เทศน์: ตุลาคม 04, 2020