ใครฆ่าลูกหัวปีของอียิปต์ในสมัยของโมเสส

โพสต์ กันยายน 19, 2018 โดย ใน พระลักษณะ

ใครฆ่าลูกหัวปีของอียิปต์ในสมัยของโมเสส

ดูเหมือนจะชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นผู้ฆ่าลูกหัวปีของอียิปต์ แต่เราต้องเข้าใจอะไรบางอย่าง ให้เราลองดูพระคัมภีร์ข้อนี้เพิ่มเติม:

พระเจ้าส่งวิญญาณชั่วมาทรมานมนุษย์หรือ? ไม่มีทาง ในภาษาฮีบรูมักสื่อถึงพระเจ้า ว่าเป็นผู้กระทำในสิ่งที่พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้น คือพระองค์เพียงยอมให้บางสิ่งเกิดขึ้นแต่มิได้มีความหมายว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ลงมือกระทำเองพระเจ้ายอมให้วิญญาณชั่วเข้ามา เพราะซาอูลผลักพระวิญญาณของพระองค์ออกไปและไม่ต้องการการคุ้มครองจากพระเจ้า ขอให้เราไม่รีบตัดสินว่าพระเจ้าทรงเป็นฆาตกร

 

มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่ฆ่าลูกหัวปีใน อพยพ 12:23

 

ใครคือ “ผู้สังหาร” ที่ฆ่าลูกหัวปีในอียิปต์ ผู้สังหารไม่ใช่พระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้ปกป้องเรา พระเจ้า”จะไม่ทรงให้ผู้สังหารเข้าไปในบ้าน”

 ในภาษาอังกฤษผู้สังหารคือ “destroyer” หรือผู้ทำลาย เราจะหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริงนี้ได้จากที่ใด

อาบัดโดนและอปอลลิโยนแปลว่า ผู้ทำลาย “destroyer” หรือผู้สังหาร และทูตของบาดาลลึกที่ทำลายคือใคร


ทูตที่ตกจากฟ้าลงมาที่แผ่นดินโลก ต้องเป็นซาตาน ดังนั้นซาตานเป็นผู้ทำลายหรือผู้สังหาร และซาตานนั่นเองที่เป็นผู้ฆ่าลูกหัวปีของอียิปต์ พระเจ้าคุ้มครองเราจากซาตานตลอดเวลา พระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่ฆ่าเรา พระเจ้าทรงอ้อนวอนชาวอียิปต์ไม่ให้ผลักพระองค์ออกไป (มนุษย์ผลักพระเจ้าไปโดยความบาปไม่ว่าเราจะได้ยินเรื่องพระเจ้าหรือไม่) แต่ในที่สุดพระเจ้าปล่อยให้พวกเขามีอิสระที่จะตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง และสำหรับเราในปัจจุบันก็เช่นกัน ถ้าเราไม่ต้องการพระเจ้าในชีวิต พระองค์ก็จะทรงถอนตัวพระองค์เองออกจากชีวิตของเรา ถ้าเราไม่ต้องการให้พระองค์ปกป้อง พระองค์ก็จะไม่ทรงปกป้องเรา และสิ่งชั่วร้ายก็จะเกิดขึ้นจากการโจมตีของซาตาน แต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะไม่ว่าเราจะผลักพระองค์ออกไปไกลเพียงใดเพียงแค่เราเอ่ยปากขอพระองค์ก็ทรงพร้อมเสมอที่จะช่วยเรา

 

5เพราะพระยาห์เวห์ประเสริฐ

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

และความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์

สดุดี 100:5

 

ขอให้เราแบ่งปันข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมิใช่ความตาย