Fatheroflove-thailand
ผู้เขียน Dejan Andov
การตีพิมพ์ มิถุนายน 13, 2022
เขียนไว้ มิถุนายน 13, 2022
หน้า 40
ดาวน์โหลด 253

ภาษาอื่น ๆ

ဗမာ Cebuan Čeština Nederlands English Français Deutsch bahasa Indonesia नेपाली Русский Español Wikang Tagalog Twi

ใครคือผู้ทำลายลูกหัวปีในอียิปต์

เพราะพระยาห์เวห์จะเสด็จผ่านไปเพื่อจะประหารคนอียิปต์ เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเลือดที่วงกบประตูทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้าง พระยาห์เวห์จะทรงผ่านเว้นประตูนั้น และจะไม่ทรงให้ผู้สังหารเข้าไปในบ้านพวกท่านเพื่อจะประหารท่าน (อพยพ 12:23)

หลายคนเชื่อว่าเป็นพระเจ้าทรงฆ่าพวกเขาทั้งหมด ถ้าพระเจ้าจะไม่ทรงยอมให้ผู้ทำลายล้างเข้ามาในบ้านของคนอิสราเอล นี่หมายความว่าพระองค์กำลังยับยั้งพระองค์เองหรือ สมเหตุสมผลหรือไม่ ถ้าพระคริสต์ทรงทำลายลูกหัวปีในอียิปต์ นั่นหมายความว่าผู้ที่ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์และผู้ที่เชื่อว่าพระคริสต์อยู่ในพวกเขามีผู้ทำลายล้างอยู่ในตัวพวกเขาหรือ

เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อทำลายชีวิตมนุษย์ แต่มาเพื่อช่วยเขาทั้งหลายให้รอด” (ลูกา 9:56)

จากหลักฐานแสดงให้เห็นชัดเจนว่าซาตานคือผู้ทำลายล้าง และพระเจ้าทรงเป็นผู้ยับยั้งไม่ให้มันทำงานชั่ว

ด้วยประการฉะนี้ ปีศาจเอาคุณลักษณะของพระผู้สร้างและพระผู้ทรงมีพระคุณของมนุษยชาติมาสวมใส่ให้กับตัวเอง ความโหดเหี้ยมเป็นของซาตาน พระเจ้าทรงเป็นความรัก และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นบริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ และงามน่ารัก จนกระทั้งจอมกบฏคนแรกนี้นำบาปเข้ามา ซาตานเองคือศัตรูที่ล่อให้มนุษย์ทำบาปและถ้ามันทำได้มันก็จะทำลายพวกเขาเสีย และเมื่อมันมั่นใจว่ามนุษย์ตกเป็นเหยื่อของมันแล้ว มันก็จะยินดีปรีดาในหายนะที่ทำไว้ หากมันทำได้ มันต้องการจะกวาดต้อนมนุษย์ทั้งเผ่าพันธุ์ให้ติดร่างแหของมัน ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะอำนาจของพระเจ้าที่ขัดขวางไว้แล้ว ก็จะไม่มีบุตรชายหญิงของอาดัมสักคนเดียวรอดได้ {GC 534.2}