Fatheroflove-thailand

รักแท้หรือความลุ่มหลง บทที่ 7

ส่วนหนึ่งของซีรีส์ บ้านในอุดมคติ

ฟังหนังสือฉบับเต็ม:
YouTube - บ้านในอุดมคติ - Adventist home

 

ผู้สั่งสอน: Ellen White