Fatheroflove-thailand
ผู้เขียน Adrian Ebens
การตีพิมพ์ พฤษภาคม 21, 2020
เขียนไว้ พฤษภาคม 21, 2020
อัพเดทล่าสุด กุมภาพันธ์ 02, 2022
หน้า 60
ดาวน์โหลด 1,251

คุณกำลังมองหาความรักดีๆ ท่ามกลางโลกที่ความรักถูกย้ำยีหรือเปล่า? โดยผ่านทางหนังสือเล่มนี้ เปรียบดังแผนที่ที่จะนำพาทุกคนสู่การฟื้นฟูความรักดั้งเดิม ที่บริสุทธิ์ ซึ่งไม่เรียกร้องสิ่งใด เป็นความรักดีๆ ที่แน่นอนว่าคุณกำลังมองหาอยู่ 

อย่ามัวเสียเวลาและกำลังใจไปกับความรักของปลอมอยู่เลย ให้หนังสือเล่มนี้จะเป็นสะพานเชื่อมคุณไปยังรักแท้ ที่เป็นของจริง คือ ความรักดั้งเดิมที่ถูกออกแบบมาเพื่อมนุษย์ ความรักแบบอากาเป้

(22) กระดูกซี่โครงซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงชักจากชายนั้น พระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงคนหนึ่ง และทรงนำเธอมาให้ชายนั้น (23) อาดัมจึงว่า “บัดนี้ นี่เป็นกระดูกจากกระดูกของเรา และเนื้อจากเนื้อของเรา จะต้องเรียกเธอว่าหญิง เพราะว่าหญิงนี้ออกมาจากชาย  ปฐมกาล 2:22-23

(28) เช่นนั้นแหละ สามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเอง ผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเอง (29) เพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเอง มีแต่เลี้ยงดูและทะนุถนอมเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำแก่คริสตจักร (30) เพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์แห่งเนื้อหนังของพระองค์และแห่งกระดูกของพระองค์  เอเฟซัส 5:28-30