Fatheroflove-thailand

แนะนำหนังสือ "การผจญภัยแห่งความเชื่อ"

โพสต์ มิถุนายน 27, 2024 โดย Ruben Olschewsky ใน ความเชื่อ
190 มีคนดู


https://fatheroflove-thailand.com/book/view/faith-journey-thai

การเข้าใจเกี่ยวกับพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่เป็นส่วนสำคัญในการเข้าถึงความหมายของพระคัมภีร์และการอ่านโดยมีกรอบความเข้าใจที่ถูกต้อง หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเกี่ยวกับพันธสัญญาในลักษณะที่เรียบง่ายเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้องค์ประกอบที่สำคัญเพื่อเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้

มีความสับสนเป็นอย่างมากในเรื่องของพันธสัญญาเนื่องจากความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในศาสนาคริสต์เมื่อหลายศตวรรษก่อน

ความเรียบง่ายของพันธสัญญานั้นแสดงออกมาโดยผ่านชีวิตของอับราฮัม และนี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในหนังสือพระธรรมกาลาเทีย

เพราะมีเขียนไว้ว่า อับราฮัมมีบุตรชายสองคน คนหนึ่งเกิดจากหญิงทาสี อีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงที่เป็นไทย บุตรที่เกิดจากหญิงทาสีนั้นก็เกิดตามเนื้อหนัง แต่ส่วนบุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทยนั้นเกิดตามพระสัญญา ข้อความนี้เป็นอุปไมย ผู้หญิงสองคนนั้นได้แก่พันธสัญญาสองอย่าง...(กาลาเทีย 4:22-24)

ขอให้เส้นทางการผจญภัยแห่งความเชื่อของท่านเปี่ยมล้นด้วยพระพรเมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้...


English: https://lastmessageofmercy.com/book/view/faith-journey