Fatheroflove-thailand
ผู้เขียน Adrian Ebens
การตีพิมพ์ กันยายน 15, 2021
หน้า 130
ดาวน์โหลด 475

ตามหลักมาตรฐานของการวัดความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้ ผู้คนส่วนใหญ่มักคิดว่า มนุษย์จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคน ๆ นั้นต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าเธอหรือเขานั้นถูกต้องและดีจริง ๆ ซึ่งมันเป็นระบบที่สอนเราเพียงแค่รู้สึกว่ามีคุณค่าและสำคัญเมื่อเราประสบความสำเร็จตามหลักมาตรฐานบนโลกมนุษย์ แต่ผลลัพธ์ของระบบนี้นำมาซึ่งสิ่งที่เลวร้าย มีผู้คนนับล้านคนต้องหดหู่และมีหลายร้อยคนในแต่ละวันต้องเผชิญกับชีวิตที่สิ้นหวังหมดหนทาง

ผมอยากเชิญชวนให้คุณเรียนรู้ความจริงของสมครามที่เราเผชิญอยู่ คือ สมครามแห่งตัวตนที่ว่าเราจะค้นหาความหมายและคุณค่าของเราได้จากที่ไหน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากเพราะมันคือชีวิตและความเป็นอยู่ของเรา หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยประสบการณ์แห่งการผจญภัยของผมและหลักการต่าง ๆ ที่ผมได้เรียนรู้ในระหว่างทางในการค้นพบตัวตนของผม