Fatheroflove-thailand
ผู้เขียน Jay Schulberg
การตีพิมพ์ กรกฎาคม 06, 2020
เขียนไว้ กรกฎาคม 06, 2020
อัพเดทล่าสุด กรกฎาคม 06, 2020
ดาวน์โหลด 202

พระราชกรณียกิจของพระเจ้าผู้ทรงอ่อนโยนของเราทรงมอบหลักฐานที่น่าสนใจอยู่ในหนังสือพระคัมภีร์ เพื่อทำให้พระเจ้าพ้นจากข้อกล่าวหาที่ว่าพระองค์ทรงไม่ใส่ใจ ทรงบังคับ ทรงไม่ยุติธรรม ทรงมีอารมณ์ฉุนเฉียว และชอบความรุนแรง หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มหากมนุษย์เข้าใจอย่างถูกต้องจะสอดคล้องกับถ้อยแถลงที่ชัดเจน: “พระเจ้าคือความรัก” (1 ยอห์น 4:8).