Fatheroflove-thailand
ผู้เขียน Danutasn Brown
การตีพิมพ์ ตุลาคม 09, 2021
หน้า 69
ดาวน์โหลด 46

ภาษาอื่น ๆ

български език ဗမာ English bahasa Indonesia

หากพระเจ้าทรงอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่ ทำไมพระองค์จึงไม่ทรงยึดแผ่นดินคานาอันให้ชาวอิสราเอลด้วยพระองค์เอง โดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเข้าสู่การทำสงคราม

หากแผ่นดินคานาอันเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญา ทำไมประวัติศาสตร์ของผู้เข้ายึดครองแผ่นดินกลับตกอยู่ในความมืดมิด

พระเจ้ายังคงทรงมีวิธีการใดในการเข้าถึงประชากรผู้ที่ไม่ไว้วางใจ ไม่เชื่อฟังคำแนะนำของพระองค์ สมควรหรือไม่ที่พระองค์จะทรงตัดพวกเขาออกไป

มีบทเรียนที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาวิธีการจัดการของพระเจ้ากับบรรพบุรุษที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลจากอียิปต์ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เสาะหาวิธีการแก้ไขเพื่อช่วยเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัวที่ตัดสินใจเลือกเส้นทางที่นำไปสู่การทำร้ายตัวเอง เราจะใช้วิธีการใดในการเข้าถึงพวกเขา โดยศึกษาวิธีการของพระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่บนสวรรค์