Fatheroflove-thailand

ภาพรวม: พันธสัญญาใหม่ New Testament

ส่วนหนึ่งของซีรีส์ Bible Project - ภาษาไทย

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่
วิดีโอนี้จะแสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางวรรณกรรมของพันธสัญญาใหม่ทั้งหมด และทำให้เห็นถึงความต่อเนื่องจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ของฮีบรู

เครดิตวิดีโอ
ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น
Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ
เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ
BibleProject
Portland, Oregon, USA

#BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #พันธสัญญาใหม่

เทศน์: กันยายน 01, 2020