ดาวน์โหลด
Section: พูดสั้น ๆ
ดาวน์โหลด: 15
ที่เพิ่ม: สิงหาคม 02, 2019

อย่าพยายามเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของพระเจ้า

เราควรอธิษฐานอย่างไร