Fatheroflove-thailand

การทูลขอพระสัญญาของพระเจ้า

โพสต์ กันยายน 30, 2020 โดย Adrian Ebens ใน ความเชื่อ
แปลโดย Luuknu Kunlatorn
1,073 มีคนดู

Read "Some Reflections on Claiming God's Promises" in the original English

“และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์”

ฟีลิปปี 4:19

พระคัมภีร์ล้วนเต็มไปด้วยพระสัญญาอันล้ำค่าจากพระบิดาในสวรรค์ที่มอบให้เราเพื่อสนองความต้องการของเราในทุกๆวัน หลายปีที่ผ่านมา หลายครั้งที่ฉันได้ร้องทูลพระองค์ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ฉันได้พบว่า ในช่วงเวลาของการทำพันธกิจของฉัน มีพระพรหลังไหลมาเป็นช่วงๆ ที่เรานั้นอาจจะได้รับ หากพวกเราเรียนรู้ที่จะทูลขอตามพระสัญญาในทางที่รอบคอบและมีความสุภาพ

ในสถานการณ์คุ้นเคยกับพวกเราทุกคน เราพบว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ไม่มีทางออกที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความเจ็บปวด ในขณะที่สถานการณ์เหล่านี้ทำให้เราเกิดความตึงเครียด ในเวลานี้เราจะได้เห็นว่าเราได้เชื่อในพระคำของพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่

ทุกครั้งที่เรารู้สึกหงุดหงิด รู้สึกโกรธ เจอการปฏิเสธ หรือ เราหมกมุ่นกับความเศร้า และนั่งคิดสงสารตนเอง นี่ละเป็นโอกาสที่จะเห็นว่าเราไม่ไว้วางใจพระเจ้าหรือพระสัญญาของพระองค์

ฉันมีข้อความในพระสัญญาที่สำคัญหลายประการ ในยามที่ฉันต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติที่ราวกับเหตุการณ์ใน "ทะเลแดง" นี่คือตัวอย่างบางส่วน

“พระองค์จะทรงพิทักษ์ผู้มีใจแน่วแน่ไว้ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์” - อิสยาห์ 26:3

“ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลอง พระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้” - 1 โครินธ์ 10:13

“ข้าพเจ้าเผชิญ ได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” - ฟีลิปปี 4:13  

“ เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เรา แต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพ ความรัก และการบังคับตนเองแก่เรา” - 2 ทิโมธี 1:7

“ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” -โรม 10:17

ในเบื้องต้น ฉันนั่งอ่านพระสัญญาของพระเจ้า อ่านซ้ำๆหลายๆครั้งอยู่ภายในใจของฉัน

ฉันเตรียมตัวสำหรับการตัดสินใจ

ฉันถามกับตัวเองว่า "พระสัญญาเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่?"

คำตอบนั้นขึ้นอยู่กับความมั่นใจของคุณในตัวพระบิดาในสวรรค์ ผู้ให้พระสัญญากับเรา เมื่อเผชิญหน้ากับคำถาม  คุณต้องตัดสินใจและไม่ซ่อนอยู่ในเงามืดอีกต่อไป ถ้ามันยังยาก ฉันตั้งคำถามอีกครั้งล่ะ "คุณเชื่อพระสัญญาใช่หรือไม่?"

ฉันอาจจะถกเถียงภายในใจอยู่สักพัก ถ้าสถานการณ์นั้นรุนแรง แต่หลังจากนั้น ฉันก็กลับไปตกหลุมรักพระบิดาของฉัน และของประทานแห่งพระบุตรของพระองค์ ฉันคิดถึงทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อฉัน เพราะฉันเป็นลูกของพระบิดาผ่านทางพระเยซูฉันจะเชื่อว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งฉัน

หลายครั้งที่เราต้องการคำตอบก่อนที่เราจะลุกขึ้นจากการอธิษฐาน แต่ความเชื่อที่แท้จริงคือการพักสงบอยู่ในความรักของพระบิดา แม้ว่าเราจะยังมองไม่เห็นทางออกก็ตาม

“ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น” - ฮีบรู 11:1

หากเรามีทางออกของปัญหา ความเชื่อก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป แต่พระเจ้าดึงเรามาหาพระองค์ผ่านปัญหาของเรา

ฉันพบว่ากระบวนการนี้มีประโยชน์อย่างมากมาย ในการผ่านการทดลองใจต่างๆ

  1. การได้ยินพระวจนะ - โรม 10:17
  2. นำตัวเองไปสู่การตัดสินใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่
  3. มองหาความรักของพระบิดาและพักอยู่ในการเป็นลูกที่รักของพระองค์
  4. วางใจในการดูแลและการจัดเตรียมหนทางของพระองค์ แม้คำตอบจะยังไม่ชัดเจน

ฉันหวังว่าความคิดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณจัดการกับช่วงเวลาวิกฤต "ทะเลแดง" ของคุณ