Fatheroflove-thailand
ผู้เขียน Ellen White
การตีพิมพ์ สิงหาคม 05, 2020
เขียนไว้ สิงหาคม 05, 1890
อัพเดทล่าสุด สิงหาคม 05, 2020
ดาวน์โหลด 67

11. การทรงเรียก
12. อับราอัมในแผ่นดินคานาอัน
13. บททดสอบความเชื่อ
14. เมืองโสโดมถึงคราวหายนะ
15. การสมรสของอิสอัค
16. ยาโคบกับเอซาว
17. ยาโคบหลบหนีไปอยู่ต่างแดน
18. ค่ำคืนแห่งการต่อสู้
19. กลับสู่คานาอัน 
20. โยเซฟในอียิปต์
21. โยเซฟกับพี่น่องของเขา