Fatheroflove-thailand

ชีวิตใหม่ในพระคริสต์

โพสต์ พฤษภาคม 08, 2021 โดย bell ใน คำพยาน
1,075 มีคนดู

 ชีวิตใหม่ในพระคริสต์

    ชีวิตของผมเมื่อหลังจากพ้นโทษออกมาแล้ว สิ่งรอบข้างเปลี่ยนแปลงไปมากมายรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ในรูปแบบ New nomal ซึ่งระยะเวลา 3 ปีเศษที่ผมอยู่ในเรือนจำ ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องโควิต19 แม้แต่น้อย เพราะในเรือนจำเป็นพื้นที่ปิด ความปลอดภัยค่อนข้างสูง แต่กับโลกภายนอก ผมไม่กล้าที่จะไปไหนมาไหนถ้าไม่จำเป็น เพราะหมู่บ้านข้างเคียงก็มีผู้ติดเชื่อเพิ่มขึ้นตลอด แต่ว่ากันตามจริง ผมดำเนินชีวิตเสมือนว่าไม่มีพระเจ้า เมื่อผมมีโอกาสที่จะสำแดงความรักต่อผู้อื่นที่บ้าน ผมก็ปล่อยผ่านเลยไป ผมเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง และเมื่อมองย้อนกลับไป อิทธิพลหลักในชีวิตของผมเป็นด้านลบ การคบเพื่อนผิด ความสัมพันธ์ที่เลวร้าย การมีเพศสัมพันธ์ ภาพยนต์โป๊ การพนันและเหล้า และทำให้อัตตาผิดๆของตัวเองขยายใหญ่ขึ้น ช่วงนั้นผมรับราชการทหารมาสักพักหนึ่งแล้ว ผมทำสิ่งเลวร้ายหลายอย่างซึ่งทำลายทั้งร่างกายและชีวิตของผมเอง

ระหว่างที่ผมพ้นโทษออกมาได้ประมาณ 1 เดือน ผมก็ใช้ชีวิตแบบเดิมเหมือนตอนที่อยู่ในเรือนจำ คือใช้เวลากับพระคัมภีร์ให้มากที่สุด เพราะพระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นเกราะป้องกันความชั่วร้ายต่างๆ มารซาตานมันทำงานตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่เราเผลอตัวไปกับอบายมุกต่างๆมารมันก็จะเริ่มทำงานทันที ย้อนเวลากลับไปเมื่อครั้งที่ผมยังอยู่ภายในเรือนจำ เมื่อผมได้รับเชื่อและก้าวเข้าสู่การเป็นคริสเตียน ครั้งแรกที่ผมเข้าร่วมประชุมนมัสการพระเจ้า ผมรู้สึกท่วมท้นด้วยความรักและการทรงอภัยของพระเจ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตเนื้อหาพูดเกี่ยวกับการให้อภัย และผมเข้าใจเรื่องราวของพระเยซูและความรักของพระองค์ ผมไม่รีรอที่จะอุทิศชีวิตให้กับพระคริสต์ในวันนั้นทันที ผมรู้สึกว่าพระเจ้าทรงชำระผมจากสิ่งเลวร้ายต่างๆ ที่ผมเคยกระทำและผมกลายเป็นคนใหม่ แต่ก็ไม่ใช่เพียงเท่านั้น ผมตระหนักว่าผมต้องการความช่วยเหลือ ผมขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผมได้รู้จักพี่น้องคริสเตียน โบสถ์ Seventh Day Adventis พวกเขามอบแต่สิ่งดีๆให้กับผมและหนุนใจผมเสมอ นี่เป็นจุดซึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป

พี่น้องเหล่านี้รักผม ยอมรับผมและสำคัญที่สุด พวกเขาสำแดงว่าการดำเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์คืออะไร ผมไม่เคยลืมพี่น้องกลุ่มนี้เลยว่าพวกเขารักผมอย่างที่พระเยซูทรงรัก พวกเขารับผมอย่างที่ผมเป็นและช่วยผมให้เอาชนะอดีตและโอบรับชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานให้ ผมรู้สึกเป็นที่ยอมรับและผมไม่ได้ถูกตัดสินเพราะสิ่งที่ผมเคยทำ พวกเขาสำแดงให้ผมเห็นถึงความรักและการสนับสนุนที่ผมต้องการอย่างสิ้นหวังในช่วงชีวิตนั้น ที่ถูกเปลี่ยนแปลงเพราะความรักของพระคริสต์ พระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ และส่วนใหญ่แล้วพระองค์จะทรงกระทำผ่านคนรอบข้าง เพียงแค่...

“จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ และทุกคนที่แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา”  (มัทธิว 7:7)

                                                                                                 Wichet  Saisee

                                                                                    Seventh Day Adventist Church.