Fatheroflove-thailand

ใครฆ่าลูกหัวปีของอียิปต์ในสมัยของโมเสส

โพสต์ กันยายน 19, 2018 โดย A.T. Jones ใน พระลักษณะ
แปลโดย Pink Chensy
1,259 มีคนดู

ใครฆ่าลูกหัวปีของอียิปต์ในสมัยของโมเสส

  • 12 เพราะในคืนวันนั้น เราจะผ่านไปในแผ่นดินอียิปต์ และเราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์ และเราจะพิพากษาลงโทษพระทั้งหมดของอียิปต์ เราคือพระยาห์เวห์ - อพยพ 12:12

ดูเหมือนจะชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ฆ่าลูกหัวปีของอียิปต์ แต่เราต้องเข้าใจอะไรบางอย่าง ให้เราลองมาดูพระคัมภีร์ข้อนี้เพิ่มเติม

  • 14 พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ทรงละจากซาอูล และวิญญาณชั่วจากพระยาห์เวห์ก็ทรมานซาอูล - 1 ซามูเอล 16

พระเจ้าทรงส่งวิญญาณชั่วมาทรมานมนุษย์หรือ ไม่มีทาง ในภาษาฮีบรูมักสื่อถึงพระเจ้า ว่าทรงเป็นผู้กระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้น คือพระองค์เพียงยอมให้บางสิ่งเกิดขึ้นแต่มิได้มีความหมายว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ลงมือกระทำโดยพระองค์เอง พระเจ้าททรงยอมให้วิญญาณชั่วเข้ามา เพราะซาอูลผลักพระวิญญาณของพระองค์ออกไปและไม่ต้องการการปกป้องจากพระเจ้า ขอให้เราอย่ารีบตัดสินว่าพระเจ้าทรงเป็นฆาตกร

 

มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่ฆ่าลูกหัวปีใน อพยพ 12:23

  • 23 เพราะพระยาห์เวห์จะเสด็จผ่านไปเพื่อจะประหารคนอียิปต์ เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเลือดที่วงกบประตูทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้าง พระยาห์เวห์จะทรงผ่านเว้นประตูนั้น และจะไม่ทรงให้ผู้สังหารเข้าไปในบ้านพวกท่านเพื่อจะประหารท่าน

 

ใครคือ “ผู้สังหาร” ที่ฆ่าลูกหัวปีในอียิปต์ ผู้สังหารไม่ใช่พระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ปกป้องเรา พระเจ้า”จะไม่ทรงให้ผู้สังหารเข้าไปในบ้าน”

 ในภาษาอังกฤษผู้สังหารคือ “destroyer” หรือ ผู้ทำลาย เราจะหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริงนี้ได้จากที่ใด

  • พวกมันมีทูตของบาดาลลึกเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือมัน ทูตผู้นั้นมีชื่อภาษาฮีบรูว่า อาบัดโดน และในภาษากรีกว่า อปอลลิโยน - วิวรณ์ 9:11

อาบัดโดนและอปอลลิโยนแปลว่า ผู้ทำลาย “destroyer” หรือ ผู้สังหาร และทูตของบาดาลลึกที่ทำลายคือใคร

  • เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่ห้าเป่าแตรขึ้น ข้าพเจ้าเห็นดาวดวงหนึ่งที่ได้ตกจากฟ้าลงมาที่แผ่นดินโลกแล้ว พระเจ้าประทานลูกกุญแจสำหรับช่องของบาดาลลึกให้แก่ดาวดวงนั้น - วิวรณ์ 9:11


ทูตที่ตกจากฟ้าลงมาที่แผ่นดินโลก ต้องเป็นซาตาน ดังนั้นซาตานเป็นผู้ทำลายหรือผู้สังหาร และซาตานนั่นเองที่เป็นผู้ฆ่าลูกหัวปีของอียิปต์ พระเจ้าทรงคุ้มครองเราจากซาตานตลอดเวลา พระเจ้าทรงไม่ใช่ผู้ที่ฆ่าเรา พระเจ้าทรงอ้อนวอนชาวอียิปต์ไม่ให้ผลักพระองค์ออกไป (มนุษย์ผลักพระเจ้าไปโดยความบาปไม่ว่าเราจะได้ยินเรื่องพระเจ้าหรือไม่) แต่ในที่สุดพระเจ้าทรงปล่อยให้พวกเขามีอิสระที่จะตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง และสำหรับเราในปัจจุบันก็เช่นกัน ถ้าเราไม่ต้องการพระเจ้าในชีวิต พระองค์ก็จะทรงถอนตัวพระองค์เองออกจากชีวิตของเรา ถ้าเราไม่ต้องการให้พระองค์ปกป้อง พระองค์ก็จะไม่ทรงปกป้องเรา และสิ่งชั่วร้ายก็จะเกิดขึ้นจากการโจมตีของซาตาน แต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะไม่ว่าเราจะผลักพระองค์ออกไปไกลเพียงใด เพียงแค่เราเอ่ยปากขอพระองค์ก็ทรงพร้อมเสมอที่จะช่วยเรา

เพราะพระยาห์เวห์ประเสริฐ

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

และความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์

สดุดี 100:5

 

ขอให้เราแบ่งปันข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมิใช่ความตาย