Fatheroflove-thailand
ผู้เขียน Ruben Olschewsky
ผู้บรรยาย Danutasn Brown
การตีพิมพ์ มกราคม 26, 2021
หน้า 56
ดาวน์โหลด 420
ดาวน์โหลดเสียง 383
ดาวน์โหลดทั้งหมด 803

ภาษาอื่น ๆ

Afrikaans български език ဗမာ Cebuan Chin English Deutsch Ilongo bahasa Indonesia 國語 नेपाली Română Wikang Tagalog Twi

การเข้าใจเกี่ยวกับพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่เป็นส่วนสำคัญในการเข้าถึงความหมายของพระคัมภีร์และการอ่านโดยมีกรอบความเข้าใจที่ถูกต้อง หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเกี่ยวกับพันธสัญญาในลักษณะที่เรียบง่ายเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้องค์ประกอบที่สำคัญเพื่อเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้

มีความสับสนอย่างมากในเรื่องของพันธสัญญาเนื่องจากความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในศาสนาคริสต์เมื่อหลายศตวรรษก่อน

ความเรียบง่ายของพันธสัญญานั้นแสดงออกมาในชีวิตของอับราฮัมและนี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์เปาโลกล่าวในพระธรรมกาลาเทีย

เพราะมีเขียนไว้ว่า อับราฮัมมีบุตรชายสองคน คนหนึ่งเกิดจากหญิงทาสี อีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงที่เป็นไทย บุตรที่เกิดจากหญิงทาสีนั้นก็เกิดตามเนื้อหนัง แต่ส่วนบุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทยนั้นเกิดตามพระสัญญา ข้อความนี้เป็นอุปไมย ผู้หญิงสองคนนั้นได้แก่พันธสัญญาสองอย่าง...  (กาลาเทีย 4:22-24)

ขอให้เส้นทางการผจญภัยแห่งความเชื่อของท่านเปี่ยมล้นด้วยพระพรเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้...