Fatheroflove-thailand

ภาพรวม: ยอห์น 1-12 John 1-12

ส่วนหนึ่งของซีรีส์ Bible Project - ภาษาไทย

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมยอห์น 1-12 ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้
ในพระธรรมยอห์น พระเยซูในฐานะพระเจ้าพระผู้สร้างแห่งอิสราเอลได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อแบ่งปันความรักและของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ให้กับโลก

เครดิตวิดีโอ
ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น
Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ
เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ
BibleProject
Portland, Oregon, USA

#BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #ยอห์น

เทศน์: กันยายน 19, 2020