Fatheroflove-thailand

พระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระเจ้า - The Bible Project - ประเทศไทย - (Unofficial)

ส่วนหนึ่งของซีรีส์ เข้าใจพระคัมภีร์ วิดีโอสั้น ๆ ง่ายๆ

เคยรู้สึกงงหรือไม่เข้าใจเมื่อได้ยินคำว่า "พระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระเจ้า" ไหมครับ?
ไม่เป็นไร อีกหลายคนก็รู้สึกเหมือนกัน แต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ the Bible Project ช่วยเราได้ ... ดูวีดีโอตัวนี้และรับรองว่า เข้าใจและเห็นภาพ ภายใน 7 นาที. อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆพี่น้องดูด้วยไหมครับ...

 

เทศน์: กันยายน 25, 2019