Fatheroflove-thailand

เข้าใจพระคัมภีร์ วิดีโอสั้น ๆ ง่ายๆ

เทศน์: กันยายน 25, 2019 - มีนาคม 05, 2020
วีดีโอคำสอน: 8

เคยรู้สึกงงหรือไม่เข้าใจเมื่อได้ยินคำว่า "พระฉายของพระเจ้า" ไหมครับ?
ไม่เป็นไร อีกหลายคนก็รู้สึกเหมือนกัน แต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ the Bible Project ช่วยเราได้ ... ดูวีดีโอตัวนี้และรับรองว่า เข้าใจและเห็นภาพ ภายใน 7 นาที. อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆพี่น้องดูด้วยไหมครับ..

เทศน์: มกราคม 08, 2020

เคยรู้สึกงงหรือไม่เข้าใจเมื่อได้ยินคำว่า "ข่าวประเสริฐ​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า" ไหมครับ?
ไม่เป็นไร อีกหลายคนก็รู้สึกเหมือนกัน แต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ the Bible Project ช่วยเราได้ ... ดูวีดีโอตัวนี้และรับรองว่า เข้าใจและเห็นภาพ ภายใน 7 นาที. อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆพี่น้องดูด้วยไหมครับ...

 

เทศน์: กันยายน 25, 2019

เคยรู้สึกงงหรือไม่เข้าใจเมื่อได้ยินคำว่า "พระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระเจ้า" ไหมครับ?
ไม่เป็นไร อีกหลายคนก็รู้สึกเหมือนกัน แต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ the Bible Project ช่วยเราได้ ... ดูวีดีโอตัวนี้และรับรองว่า เข้าใจและเห็นภาพ ภายใน 7 นาที. อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆพี่น้องดูด้วยไหมครับ...

 

เทศน์: กันยายน 25, 2019

เคยรู้สึกงงหรือไม่เข้าใจเมื่อได้ยินคำว่า "แผ่นดินสวรรค์กับแผ่นดินโลก" ไหมครับ?
ไม่เป็นไร อีกหลายคนก็รู้สึกเหมือนกัน แต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ the Bible Project ช่วยเราได้ ... ดูวีดีโอตัวนี้และรับรองว่า เข้าใจและเห็นภาพ ภายใน 7 นาที. อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆพี่น้องดูด้วยไหมครับ...

 

เทศน์: ตุลาคม 09, 2019

พระกิตติคุณมาระโก เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต ความตาย และการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ ในการบันทึกของมาระโก เราจะได้พบคำตอบของคำถามที่สำคัญว่า พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ที่ชาวอิสราเอลรอคอยหรือไม่ แล้วถ้าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่แท้จริงแล้ว เป็นไปได้อย่างไรที่พระองค์จะต้องยอมทุกข์ทรมาน และเส้นพระชนม์บนไม้กางเขน

เคยรู้สึกไหมครับ อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกงงไม่เข้าใจ มีคำถามเยอะแยะเลย
ขอบคุณพระเจ้า ตอนนี้วีดีโอของ the Bible Project มีคำตอบให้
ดูวีดีโอตัวนี้และรับรองว่า เข้าใจและเห็นภาพ ภายใน 6 นาที.
อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆพี่น้องดูด้วยไหมครับ...

 

เทศน์: พฤศจิกายน 07, 2019

เราจะ รู้จักพระเจ้า ได้อย่างไร ? ในเมื่อพระเจ้าบริสุทธิ์ และเรายังเป็นคนบาป
วีดีโอนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจ และเห็นภาพความบริสุทธิ์ของพระเจ้า รวมถึงแสดงให้เห็นความรักของพระเจ้าที่เตรียมหนทางที่คนจะกลับเข้าหาพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ในรูปแบบง่ายๆ กดเข้าไปรู้จักพระเจ้าด้วยกันครับ

เคยรู้สึกงงหรือไม่เข้าใจเมื่อได้ยินคำว่า "ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า" ไหมครับ?
ไม่เป็นไร อีกหลายคนก็รู้สึกเหมือนกัน แต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ the Bible Project ช่วยเราได้ ... ดูวีดีโอตัวนี้และรับรองว่า เข้าใจและเห็นภาพ ภายใน 7 นาที. อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆพี่น้องดูด้วยไหมครับ...

 

เทศน์: พฤศจิกายน 26, 2019

เคยรู้สึกงงหรือไม่เข้าใจเมื่อได้ยินคำว่า "พันธสัญญา" ไหมครับ?
ไม่เป็นไร อีกหลายคนก็รู้สึกเหมือนกัน แต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ the Bible Project ช่วยเราได้ ... ดูวีดีโอตัวนี้และรับรองว่า เข้าใจและเห็นภาพ ภายใน 7 นาที. อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆพี่น้องดูด้วยไหมครับ...

 

เทศน์: กุมภาพันธ์ 06, 2020

เคยรู้สึกงงหรือไม่เข้าใจเมื่อได้ยินคำว่า "บทบัญญัติ" ไหมครับ?
ไม่เป็นไร อีกหลายคนก็รู้สึกเหมือนกัน แต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ the Bible Project ช่วยเราได้ ... ดูวีดีโอตัวนี้และรับรองว่า เข้าใจและเห็นภาพ ภายใน 7 นาที. อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆพี่น้องดูด้วยไหมครับ...

 

เทศน์: มีนาคม 05, 2020