Fatheroflove-thailand

พระกิตติคุณมาระโก - The Bible Project - ประเทศไทย - (Unofficial)

ส่วนหนึ่งของซีรีส์ เข้าใจพระคัมภีร์ วิดีโอสั้น ๆ ง่ายๆ

พระกิตติคุณมาระโก เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต ความตาย และการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ ในการบันทึกของมาระโก เราจะได้พบคำตอบของคำถามที่สำคัญว่า พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ที่ชาวอิสราเอลรอคอยหรือไม่ แล้วถ้าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่แท้จริงแล้ว เป็นไปได้อย่างไรที่พระองค์จะต้องยอมทุกข์ทรมาน และเส้นพระชนม์บนไม้กางเขน

เคยรู้สึกไหมครับ อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกงงไม่เข้าใจ มีคำถามเยอะแยะเลย
ขอบคุณพระเจ้า ตอนนี้วีดีโอของ the Bible Project มีคำตอบให้
ดูวีดีโอตัวนี้และรับรองว่า เข้าใจและเห็นภาพ ภายใน 6 นาที.
อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆพี่น้องดูด้วยไหมครับ...

 

เทศน์: พฤศจิกายน 07, 2019