วีดีโอคำสอนหนึ่งเดียว

วีดีโอคำสอนที่ไม่ได้เป็นของซีรีส์ใด ๆ

วีดีโอคำสอน: 1

เบื้องหลังของธุรกิจผลิตอาหาร แสดงวิดีโอ ▼ซ่อนวิดีโอ ▲

สารคดีเรื่องนี้จะนำคุณเข้าไปสัมผัสเบื้องหลังของธุรกิจผลิตอาหารแบบเจาะลึก ลึกถึงขนาดเห็นความฟอนเฟะ ไม่น่าอภิรมย์ และเกิดอาการเบื่ออาหารได้แบบง่ายๆ เนื่องจากทุกอย่างถูกกำหนดด้วย "ตัวเงิน" ดังนั้น "ปริมาณ" จึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า "คุณภาพ"