Fatheroflove-thailand

หนังสือ

บรรพชน กับ ผู้เผยพระวจนะ 1

อธิบายเพิ่มสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณ

Patriarchs and Prophets Chapters 1-10

บรรพชน กับ ผู้เผยพระวจนะ 2

อธิบายเพิ่มสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณ

Patriarchs and Prophets Chapters 11-21

ปลายทางแห่งความหวัง

เข้าใจว่าเราไปถึงยุคสุดท้ายได้อย่างไร

ประวัติศาสตร์เป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจคำพยากรณ์
และการพยากรณ์เป็นกุญแจสำคัญในการ
และการพยากรณ์เป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจอนาคต
และการรู้อนาคตเป็นกุญแจสำคัญในการรู้ว่าจะต้องทำอะไรวันนี้

พระราชกิจของ พระเจ้าผู้ทรงอ่อนโยน

พระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงอ่อนโยนของเรามอบหลักฐานที่น่าสนใจอยู่ในหนังสือพระคัมภีร์ เพื่อทำให้พระเจ้าพ้นจากข้อกล่าวหาที่ว่าพระองค์ไม่ทรงใส่ใจ ทรงโปรดการพิพากษา การบังคับ ทรงไม่ยุติธรรม ทรงมีอารมณ์ฉุนเฉียว หรือชอบความรุนแรง หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มหากมนุษย์เข้าใจอย่างถูกต้องจะสอดคล้องกับถ้อยแถลงที่ชัดเจนที่ว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” (1 ยอห์น 4:8)

มหัศจรรย์แห่งการรักษา

สิ่งที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง

สงครามครั้งยิ่งใหญ่

สงครามครั้งยิ่งใหญ่ รุ่นที่สั้นกว่าจาก 1858

สงครามแห่งตัวตน

ตามหลักมาตรฐานของการวัดความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้ ผู้คนส่วนใหญ่มักคิดว่า มนุษย์จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคน ๆ นั้นต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าเธอหรือเขานั้นถูกต้องและดีจริงๆ ซึ่งมันเป็นระบบที่สอนเราเพียงแค่รู้สึกว่ามีคุณค่าและสำคัญเมื่อเราประสบความสำเร็จตามหลักมาตรฐานบนโลกมนุษย์ แต่ผลลัพธ์ของระบบนี้นำมาซึ่งสิ่งที่เลวร้าย มีผู้คนนับล้านคนต้องหดหู่และมีหลายร้อยคนในแต่ละวันต้องเผชิญกับชีวิตที่สิ้นหวังหมดหนทาง

ผมอยากเชิญชวนให้คุณเรียนรู้ความจริงของสมครามที่เราเผชิญอยู่ คือ สมครามแห่งตัวตนที่ว่าเราจะค้นหาความหมายและคุณค่าของเราได้จากที่ไหน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากเพราะมันคือชีวิตและความเป็นอยู่ของเรา หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยประสบการณ์แห่งการผจญภัยของผมและหลักการต่าง ๆ ที่ผมได้เรียนรู้ในระหว่างทางในการค้นพบตัวตนของผม

อุทาหรณ์จากคำสอนของพระคริสต์

การสอนด้วยอุปมาของพระคริสต์ใช้หลักการเดียวกับพระราชกิจ ของพระองค์เองในโลก พระองค์ทรงรับสภาพของเราและอยู่ท่ามกลางเรา เพื่อว่าเราจะคุ้นเคยกับพระลักษณะนิสัยและชีวิตของพระองค์ 

เคล็ดลับแห่งความสุข

ความงามอันน่ารักของพระเจ้า

เปลวเพลิงที่เผาพลาญ

สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้า เกือบทุกคนเห็นด้วยว่ามีวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งความบาปได้ คือปล่อยคนชั่วให้ตายตามเส้นทางของพวกเขาโดยใช้ไฟแห่งความพิโรธของพระเจ้าลงมาเผาคนชั่วให้ตายสิ้นซาก เพราะเราไม่คิดว่าคนชั่วจะทำลายตัวเอง และหากพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม พระองค์ควรลงโทษผู้ฝ่าฝืนและลงโทษตามความชั่วช้าที่พวกเขากระทำ โดยจับเหล่าคนบาปโยนลงในกองไฟและเผาพวกเขาทั้งเป็น ท่านคิดว่าพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักจะทรงทำเช่นนี้ต่อลูก ๆ ของพระองค์?