Fatheroflove-thailand

หนังสือเล่มเล็ก ๆ

การผจญภัยแห่งความเชื่อ

การเข้าใจเกี่ยวกับพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่เป็นส่วนสำคัญในการเข้าถึงความหมายของพระคัมภีร์และการอ่านโดยมีกรอบความเข้าใจที่ถูกต้อง หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเกี่ยวกับพันธสัญญาในลักษณะที่เรียบง่ายเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้องค์ประกอบที่สำคัญเพื่อเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้

มีความสับสนอย่างมากในเรื่องของพันธสัญญาเนื่องจากความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในศาสนาคริสต์เมื่อหลายศตวรรษก่อน

ความเรียบง่ายของพันธสัญญานั้นแสดงออกมาในชีวิตของอับราฮัมและนี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์เปาโลกล่าวในพระธรรมกาลาเทีย

เพราะมีเขียนไว้ว่า อับราฮัมมีบุตรชายสองคน คนหนึ่งเกิดจากหญิงทาสี อีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงที่เป็นไทย บุตรที่เกิดจากหญิงทาสีนั้นก็เกิดตามเนื้อหนัง แต่ส่วนบุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทยนั้นเกิดตามพระสัญญา ข้อความนี้เป็นอุปไมย ผู้หญิงสองคนนั้นได้แก่พันธสัญญาสองอย่าง...  (กาลาเทีย 4:22-24)

ขอให้เส้นทางการผจญภัยแห่งความเชื่อของท่านเปี่ยมล้นด้วยพระพรเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้...


 

ความรักดั้งเดิม

เรื่องราวแห่งความรักในพระคัมภีร์
เรามีความหวังว่าความรักดั้งเดิมนั้นจะได้หลั่งไหลกลับสู่หัวใจของเรา

คู่มือสอนเด็กเรื่องความเข้าใจในพระลักษณะของพระเจ้า

อะไรคือพระลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้า พระคัมภีร์หมายความว่าอย่างไรเมื่อพูดถึงพระพิโรธและความกริ้วของพระเจ้า พระเจ้าได้ทรงใช้การทารุณและทำให้เกิดน้ำท่วมเพื่อทำลายผู้คนจำนวนนับล้านคนเพราะพวกเขาไม่ทำตามที่พระองค์ตรัสจริงหรือ พระพิโรธของพระเจ้าต้องการแก้แค้นและทำลายคนอียิปต์โดยส่งภัยพิบัติ 10 ประการให้พวกเขาจริงหรือ พระเจ้าทรงโกรธกริ้วกับคนของพระองค์ถึงขนาดส่งงูพิษมาเพื่อฆ่าพวกเขาจริงหรือ

พระปัญญาของพระเจ้า

ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเล่า นั่นก็เพราะว่า ในพระบุตรของพระเจ้ามีจิตใจอันบริสุทธิ์  ซึ่งเชื่อฟังต่อพระบิดา พระบุตรทรงกระทำสิ่งที่พอพระทัยต่อพระบิดาเสมอ ได้รับซึ่งพระพรและความรักอย่างลึกซึ้งจากพระบิดา หัวใจของพระบุตรนั้นเปี่ยมไปด้วยความสงบสันติ สุขสมบูรณ์ในความรักของพระบิดา

รูปแบบการพิพากษาของพระเจ้า

รูปแบบการพิพากษาของพระเจ้า
 

ชาวคริสเตียนส่วนใหญ่มีความคิดที่หนักแน่นเกี่ยวกับความกริ้ว  และการพิพากษาลงทัณฑ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่เกี่ยวกับ การมาเยือน การแก้แค้น และการลงโทษต่าง ๆ ของพระองค์ พวกเขาเชื่อว่า พวกเขาเป็นเช่นผู้แทน ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้สิ้นความอดทนอดกลั้นของพระองค์ ณ จุดใดจุดหนึ่ง  และทรงลงโทษ ทรงลบล้างผู้ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ของพระองค์ โดยการทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ให้ไปสร้างความเจ็บปวด ความทรมาน และเข่นฆ่ามนุษย์ และโดยการทรงใช้พลังงานต่าง ๆ ของธรรมชาติในทางการทำลายล้าง เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายของพระองค์ ในลักษณะการสร้างความเสียหาย เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลของพระองค์ ในการทำลายผู้ละทิ้งศาสนา แต่ผู้คนมาถึงข้อสรุปนี้ได้อย่างไรกัน 

หลักการ 8 อ. จากธรรมชาติ

NEWSTART 

หลักการ 8 อ. จากธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วว่าเป้นแนวทาง นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

แซมสันกับหลุมพราง

หากพระเจ้าทรงอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่ ทำไมพระองค์จึงไม่ยึดแผ่นดินคานาอันให้ชาวอิสราเอลด้วยพระองค์เอง โดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเข้าสู่การทำสงคราม

หากแผ่นดินคานาอันเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญา ทำไมประวัติศาสตร์ของผู้เข้ายึดครองแผ่นดินกลับตกอยู่ในความมืดมิด

พระเจ้ายังคงมีวิธีการใดในการเข้าถึงประชากรผู้ที่ไม่ไว้วางใจ ไม่เชื่อฟังคำแนะนำของพระองค์ สมควรหรือไม่ที่พระองค์จะตัดพวกเขาออกไป

มีบทเรียนที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาวิธีการจัดการของพระเจ้ากับบรรพบุรุษที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลจากอียิปต์ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เสาะหาวิธีการแก้ไขเพื่อช่วยเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัวที่ตัดสินใจเลือกเส้นทางที่นำไปสู่การทำร้ายตัวเอง เราจะใช้วิธีการใดในการเข้าถึงพวกเขา โดยศึกษาวิธีการของพระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่บนสวรรค์

แบบแผนแห่งชีวิตของพระเจ้า

     เราเห็นรูปแบบอันหลากหลายของชีวิตในหมู่ผู้คนที่อยู่รอบข้างตัวเรา ซึ่งมีเค้าโครงมาจากแบบแผนดั้งเดิมของพระเจ้าโดยผ่านพระบุตรองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในแต่ละขั้นตอนของชีวิต

พระเจ้า – แหล่งกําเนิด
พระบุตร - ช่องทาง