Featured Articles

ความคิดบางอย่างจาก Chataar

Posted Sep 06, 2019 by Danny Brown in ความเชื่อ

พระเจ้าทรงใช้วิธีการมากมายเพื่อนำให้เรามารู้จักพระองค์และนำเราให้เข้ามาสื่อสัมพันธ์กับพระองค์ ธรรมชาติไม่เคยหยุดเตือนความรู้สึกของเรา จิตใจที่เปิดกว้างจะซาบซึ้ง ในความรักและพระสิริของพระเจ้าที่เปิดเผยผ่านพระหัตถกิจของพระองค์ หูที่ตั้งใจฟังจะได้ยินและเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้สื่อผ่านสรรพสิ่งในธรรมชาติ ทุ่งนาเขียวชะอุ่ม ต้นไม้สูงตระหง่าน ดอกตูมและดอกบาน ก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปมา สายฝนที่ตกลงมา เสียงน้ำไหลของลำธาร รัศมีเจิดจ้าของท้องฟ้า สิ่งเหล่านี้ล้วนพูดกับจิตใจของเราและเชิญชวนให้เรามาทำความรู้จักกับพระผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งเหล่านั้น

พระพิโรธของพระเจ้าคืออะไร

Posted Jan 07, 2019 by Danny Brown in พระลักษณะ

พระพิโรธของพระเจ้าคืออะไร เพียงแค่ให้คนได้รับผลการเลือกของตัวเอง

อย่าดีใจเมื่อศัตรูของเจ้าล้มอย่าลิงโลดเมื่อเขาสะดุด เกรงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเห็นและไม่พอพระทัยแล้วทรงหันเหพระพิโรธไปจากเขา (สุภาษิต 24:16-17)

ใครฆ่าลูกหัวปีของอียิปต์ในสมัยของโมเสส

Posted Sep 19, 2018 by Danny Brown in พระลักษณะ

4พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ทรงละจากซาอูล และวิญญาณชั่วจากพระยาห์เวห์ก็ทรมานซาอูล - 1 ซามูเอล 16

พระเจ้าส่งวิญญาณชั่วมาทรมานมนุษย์หรือ? ไม่มีทาง ในภาษาฮีบรูมักสื่อถึงพระเจ้า ว่าเป็นผู้กระทำในสิ่งที่พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้น

เราไม่ใช่เด็กกำพร้าอีกแล้ว

Posted Aug 13, 2018 by Robert Wieland in ความเชื่อ

คำว่า "ความเชื่อ" ไม่ได้หมายถึงศาสนาหรือลัทธิ แต่หมายถึง หัวใจที่ซาบซึ้งในสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำบนไม้กางเขน – ที่พระองค์ทรงไถ่ท่านทั้งหลาย วางเท้าของท่านไว้ในวิถีแห่งชีวิตนิรันดร์ ยกโทษบาปของท่าน และเลือกท่านไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์

-กดชื่อบทความข้างบนเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เริ่มต้นใหม่การรักษา!!!!

Posted May 18, 2018 by Ellen White in พระลักษณะ

ในตอนแรกก่อนที่เราจะได้รับบาดเจ็บหรือป่วย ร่างกายของเรามีกลไกในการซ่อมแซมภายในตัวมันอยู่แล้วในทันทีที่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนหนึ่งในเซลล์ร่างกายของเราก็ค่อยๆเยียวยาตัวเองนำไปสู่การฟื้นฟูเพื่อให้หายดีอย่างเป็นปกติ ในทางด้านจิตวิญญาณของเราก็เป็นเช่นนี้ด้วย

-กดชื่อบทความข้างบนเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วางใจในคำสัญญาของใคร

Posted May 17, 2018 by E.J. Waggoner in ความเชื่อ

แทนที่จะสัญญากับพระเจ้าว่าคุณจะไม่พ่ายแพ้อีก คุณต้องพึ่งพาในคำสัญญาของพระองค์ที่จะไม่ทำอีก ความผิดพลาดของคุณคือ การไว้วางใจในสัญญาของตนเองแทนคำสัญญาของพระเจ้า โดยทาง “พระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่า” ของพระเจ้า เราจึง “พ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว และจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า” (2 เปโตร 1:4)

- กดชื่อบทความข้างบนเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

4 ขั้นตอนสู่ความเชื่อที่มั่นคง

Posted May 16, 2018 by Robert Wieland in ความเชื่อ

คนคนหนึ่งจะมี “ความไว้ใจเต็มที่” (หรือ “ความแน่ใจว่าสิ่งที่เขาหวังไว้จะเป็นจริง” หรือ ความเชื่อที่มั่นคง) ดั่งที่เปาโลได้เขียนไว้ในจดหมายถึงพวกฮีบรูได้อย่างไร (ฮีบรู 10:22, 6:11)  จะเป็นการดีถ้าเราไม่ถูกครอบงำโดยกลัวว่าเราจะไม่ได้รับความรอด และในทางตรงกันข้ามเรามีไหวพริบมากพอที่จะตระหนักได้ว่า ในวันสุดท้ายนี้ "หลายคน" จะมาหาพระคริสต์และหวังว่าจะได้เข้าสู่อาณาจักรของพระองค์แล้วพระองค์จะตรัสกับเขาว่า "เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย" (มัทธิว 7:23) 

- กดชื่อบทความข้างบนเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม