Fatheroflove-thailand

วีดีโอคำสอนทั้งหมด

หัวข้อซีรีส์▲ ผู้สั่งสอนเทศน์
พระคัมภีร์คืออะไร - The Bible Project - ประเทศไทย
สารคดี WHAT THE HEALTH (2017) บรรยายไทย
พระฉายของพระเจ้า - The Bible Project - ประเทศไทย - (Unofficial)เข้าใจพระคัมภีร์ วิดีโอสั้น ๆ ง่ายๆมกราคม 08, 2020
ภาพรวม: พันธสัญญาใหม่ New TestamentBible Project - ภาษาไทยกันยายน 01, 2020
“จงมั่นคง | Stand Firm” อุ้ย อภิชาติ ทวีบุตร Oui Apichart Taweebootเพลง
ข่าวประเสริฐ​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า - The Bible Project - ประเทศไทย - (Unofficial)เข้าใจพระคัมภีร์ วิดีโอสั้น ๆ ง่ายๆกันยายน 25, 2019
ภาพรวม: มาระโก MarkBible Project - ภาษาไทยกันยายน 01, 2020
พระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระเจ้า - The Bible Project - ประเทศไทย - (Unofficial)เข้าใจพระคัมภีร์ วิดีโอสั้น ๆ ง่ายๆกันยายน 25, 2019
ภาพรวม: มัทธิว 1-13 Matthew 1-13Bible Project - ภาษาไทยกันยายน 04, 2020
ภาพรวม: ลูกา 1-9 Luke 1-9Bible Project - ภาษาไทยกันยายน 04, 2020
แผ่นดินสวรรค์กับแผ่นดินโลก - The Bible Project - ประเทศไทย - (Unofficial)เข้าใจพระคัมภีร์ วิดีโอสั้น ๆ ง่ายๆตุลาคม 09, 2019
พระกิตติคุณมาระโก - The Bible Project - ประเทศไทย - (Unofficial)เข้าใจพระคัมภีร์ วิดีโอสั้น ๆ ง่ายๆพฤศจิกายน 07, 2019
ภาพรวม: มัทธิว 14-28 Matthew 14-28Bible Project - ภาษาไทยกันยายน 04, 2020
ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า - The Bible Project - ประเทศไทย - (Unofficial)เข้าใจพระคัมภีร์ วิดีโอสั้น ๆ ง่ายๆพฤศจิกายน 26, 2019
ภาพรวม: ลูกา 10-24 Luke 10-24Bible Project - ภาษาไทยกันยายน 15, 2020
พันธสัญญา - The Bible Project - ประเทศไทย - (Unofficial)เข้าใจพระคัมภีร์ วิดีโอสั้น ๆ ง่ายๆกุมภาพันธ์ 06, 2020
ภาพรวม: ยอห์น 1-12 John 1-12Bible Project - ภาษาไทยกันยายน 19, 2020
บทบัญญัติ - The Bible Project - ประเทศไทย - (Unofficial)เข้าใจพระคัมภีร์ วิดีโอสั้น ๆ ง่ายๆมีนาคม 05, 2020
รักแท้หรือความลุ่มหลง บทที่ 7บ้านในอุดมคติEllen White
เหตุการณ์วาระสุดท้าย บทที่ 1หนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteพฤศจิกายน 19, 2021
ความสุขที่ลุ่มหลง บทที่ 83บ้านในอุดมคติEllen White
เหตุการณ์วาระสุดท้าย บทที่ 2-หมายสำคัญของการเสด็จกลับมาครั้งที่สองอันใกล้หนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteพฤศจิกายน 26, 2021
เหตุการณ์วาระสุดท้าย บทที่ 3 เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่?หนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteธันวาคม 12, 2021
เหตุการณ์วาระสุดท้าย บทที่ 4 คริสตจักรของพระเจ้าในวาระสุดท้ายหนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteธันวาคม 20, 2021
เหตุการณ์วาระสุดท้าย บทที่ 5 ชีวิตแห่งความเชื่อของพงศ์พันธ์ที่เหลืออยู่หนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteธันวาคม 25, 2021
เหตุการณ์วาระสุดท้าย บทที่ 6 กิจกรรมและการดำเนินชีวิตของพงศ์พันธ์ที่เหลืออยู่หนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteมกราคม 02, 2022
เหตุการณ์วาระสุดท้าย บทที่ 7 - ชีวิตในชนบทหนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteมกราคม 18, 2022
เหตุการณ์วาระสุดท้าย บทที่ 8 เมืองและนครต่างๆหนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteกุมภาพันธ์ 18, 2022
เหตุการณ์วาระสุดท้าย บทที่ 11 การล่อลวงสุดท้ายของซาตานหนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteเมษายน 12, 2022
เหตุการณ์วาระสุดท้าย บทที่ 10 เวลาแห่งความยากลำบากเล็กน้อยหนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteเมษายน 12, 2022
เหตุการณ์วาระสุดท้าย บทที่ 9 กฎหมายวันอาทิตย์หนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteเมษายน 12, 2022
เหตุการณ์วาระสุดท้าย บทที่ 12 การเขย่าหนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteพฤษภาคม 05, 2022
เหตุการณ์วาระสุดท้าย บทที่ 13 ฝนปลายฤดูหนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteพฤษภาคม 16, 2022
เหตุการณ์วาระสุดท้าย บทที่ 14 — เสียงร้องอันดังหนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteพฤษภาคม 26, 2022
“เหตุการณ์วาระสุดท้าย” บทที่ 15 ตราประทับของพระเจ้าและเครื่องหมายของสัตว์ร้ายหนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteมิถุนายน 02, 2022
“เหตุการณ์วาระสุดท้าย” บทที่ 16 สิ้นสุดเวลาแห่งพระกรุณาหนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteมิถุนายน 03, 2022
“เหตุการณ์วาระสุดท้าย” บทที่ 17 ภัยพิบัติเจ็ดประการสุดท้ายกับคนชั่วหนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteมิถุนายน 24, 2022
“เหตุการณ์วาระสุดท้าย” บทที่ 18 ภัยพิบัติเจ็ดประการสุดท้ายกับผู้ชอบธรรมหนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteมิถุนายน 26, 2022
“เหตุการณ์วาระสุดท้าย“ บทที่ 19 การเสด็จกลับมาของพระคริสต์หนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteกรกฎาคม 01, 2022
เหตุการณ์วาระสุดท้าย บทที่ 20 มรดกของผู้ชอบธรรมหนังสือ เหตุการณ์วาระสุดท้ายEllen Whiteกรกฎาคม 08, 2022
เรื่องเล่า 365 วัน EP.1Ruth Roongtawan